Professor-Redegørelsen: Personale og leder vidste intet

Gladsaxe Byråd havde besluttet, at der ikke samtidig med politiets efterforskning og den påfølgende retssag skulle foretages parallelle interne, tjenstlige, undersøgelser.

Efter dommen besluttede Gladsaxe Byråd at lade to juridiske professorer gennemgå retsprotokollerne for at få undersøgt, om der var grundlag for kritik af lederen, medarbejderne eller andre ansatte i kommunen.

Redegørelsen konkluderer, at hverken forældre, personale eller ledelse havde givet udtryk for kendskab til eller mistanke om seksuelle overgreb.

This entry was posted in Introduktion. Bookmark the permalink.