Referencer/Litteraturliste

– opstillet i kronologisk rækkefølge

Listen er ikke udtømmende, men kan give et vist indtryk af offentliggjorte initiativer, synspunkter og holdninger i perioden 1997-2002, især hvis den ses i sammenhæng med mine artikler i Social kritik nr. 67 og i bogen ”På den anden side”. FH.

1997:
Annette Wiborg: Børn lyver sjældent. Psykolog Mimi Strange har aldrig oplevet, at et barns påstand om seksuelt overgreb har været grebet ud af luften. Interview i Helse nr. 11, 1997.

Inga Held: Skal vi ikke ansætte mænd i vore børneinstitutioner? Gladsaxe Bladet 9.12.1997.

1998:
Jette Rantorp: Børn lyver ikke. Afhøring af børn i sædelighedssager foregår på video og kræver både tålmodighed, nænsomhed og erfaring. Interview med kriminalassistenterne Hanne Pedersen og Jørn Steen Hansen. Job og Børn nr. 2, 21. 01.1998.

Jette Rantorp: Du kan se, der er noget galt. Interview med John Aasted Halse, Job og Børn nr. 2, 21.01.1998.

Jette Rantorp: Portræt af en pædofil. Interview med sexologen Preben Hertoft. Job og Børn nr. 2, 21.01.1998.

Inga Held: Måske gør tillid blind, måske…Kronik i Børn og Unge nr. 42, 15.10. 1998.

Sven Rasmussen: Terapeuterne tørster. Danske børn tvinges under tortur til at ’indrømme’ sex i familien, skriver overlæge i psykiatri Sven Rasmussen. Politikens kronik 29.10.1998.

Red Barnet Nyt. Ansv. redaktør Laue Traberg Smidt: Tema: Seksuelle overgreb mod børn. December 1998.

1999:
Lotte Wenstrup, Laue Traberg Smidt, Marianne Gram, Lotte Melander og Adam Jørgensen: Hvidbog. Seksuelle overgreb mod børn. Red Barnet. Januar 1999.

Steen Folke Larsen: Løgn om misbrug. Børn lyver ikke om sexmisbrug, siger chefpsykolog. Nej, men børn fortæller ind imellem fiktive historier, som kan bringe andre og dem selv i vanskeligheder. Information 22. 01. 1999.

Martin Krasnik og Poul Pilgaard Johnsen: En pris i en hornlygte. Cavlingprisen Landets fornemste journalistiske pris undergraver pressens etik, mener kritikere. Årets modtager forbrød sig flere gange mod grundlæggende journalistiske principper. Weekendavisen 22.-28. januar 1999.

John Aasted Halse: Forslag til initiativer i arbejdet med indsatsen mod seksuelt misbrug af børn og unge i dagpasning, klub-liv, skole mv. Landsorganisationen Børns Vilkår, februar 1999.

Gladsaxe Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen: Et fagligt kompendium. En samling artikler og interviews til brug for den nødvendige faglige debat og drøftelse, der kan føre til et skærpet blik for børns reaktioner på sociale og følelsesmæssige vanskeligheder og til forebyggelse af omsorgssvigt og misbrug. Februar 1999.

Kommunernes Landsforening: Forebyggelse vedrørende ansættelse af pædofile i dagtilbud. Administrativ information 26.02. 1999.

Søren Friis Smith: Når børn misbruges. Taler børn sandt, når de afhøres om seksuelt misbrug? – Ja – hvis de tror, det er endnu værre at tie stille. Kronik i Information 2. marts 1999.

Lena Hellblom Sjögren: De ledende spørgsmål. Politikens kronik 12.4.1999.

Jette Rantorp: Det lille kys -. Interview med lektor i folkloristik. Job og Børn nr. 7. 1999.

Tonni Vinkel Sørensen: Misbrugt. Vadstrupgård – danmarkshistoriens største sag om seksuelle overgreb på børn. Høgsted og Høgsted 1999. Bogen foregiver at være optryk af journalistens artikler bragt i Bagsværd Bladet. Det er kun delvis korrekt. Der er foretaget ændringer i teksterne, som i øvrigt er udaterede, uden at det bliver oplyst. Den første artikel er – uden at det er angivet – skrevet af en kollega ved Bagsværd Bladet.

Leif Blædel: Insinuationer. Cavlingprisvinderens bog. Den er næsten ulæselig, men afslører på det grusomste Cavling-komiteens niveau. Weekendavisen Bøger 12.-20. april 1999.

Jette Rantorp: Når fælden klapper. Interview med svensk vidnepsykolog om børn som vidner. Job og Børn nr. 8, 1999.

Leif Blædel: Journalister kan gardere sig. Weekendavisen Bøger 12.-20. maj 1999.

Jette Rantorp: En fysisk umulighed. Interview med den tidligere leder af Vadstrupgård. Job og Børn nr. 9, 1999.

Hans Kringstad: Bjugn-sagen. Job og Børn. Nr. 10. 1999.

Jette Rantorp: Politi på jagt efter bekræftelse. Objektiviteten sat ud af spillet i efterforskningen af Vadstrupgård-sagen, siger en frustreret forsvarer for den dømte pædagogmedhjælper. Job og Børn nr. 10. 1999.

Jesper Berg: Engelsk socialrådgiver: Et paradis for pædofile. I Danmark har pædofile nærmest frit spil, fordi systemet ikke er rustet til at håndtere sager om seksuelt misbrug af børn, siger en engelsk socialrådgiver med erfaring i danske og engelske børnesager. Sygeplejersken nr. 11, 1999.

Københavns Kommune: Procedure ved mistanke om seksuelle overgreb på børn og unge, herunder forebyggelse af overgreb. Cirkulære 15.06.1999.

Johan Rasmussen: Vadstrupgård set indefra. Pædagog fortæller historien. Børn og Unge nr. 41, 14.10.1999.

Leif Blædel: Vadstrupgårdsagen: Justitsmord. Tiderne Skifter. Okt. 1999.

Dorthe Berntsen: Børn kan godt digte. Information 26.10. 1999.

Poul Pilgaard Johnsen: Stjerneadvokaten. Weekendavisen 5.-11. 11.1999.

Ditte Iversen: Sporene efter Vadstrupgård. Kronik i Børn og Unge nr. 45. 11.11.1999.

Michael Lose og Frede Petersen: Ansæt den rigtige. Om ansættelse i daginstitutioner. BUPL og PMF. November 1999.

Jette Rantorp og Else Sander: Den gennemsigtige praksis. Om at forebygge overgreb på børn. BUPL og PMF. November 1999.

Jan Andreasen (red.): Pædofili …om seksuelt misbrug af børn og unge i samfundets institutioner. Frydenlund 1999.

Psyke og Logos nr. 2 1999: Tema: Børn og seksualitet. Dansk psykologisk forlag 1999.

Poul Pilgaard Johnsen: Den forfærdelige løgn. Overgreb. Kan man altid stole på børns vidneudsagn, når danske domstole dømmer i sager om pædofili? Nej, siger en førende forsker. Og det er ikke et spørgsmål om tro, men om videnskab. Weekendavisen 19.-25. november 1999.

Det kriminalpræventive Råd: Overgreb mod børn. Ser du det? Gør du noget? 4. udgave 1999.

Børnerådet: Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn. Børnerådets forslag til national strategi. December 1999.

2000:
Michael Lose og Frede Petersen: Når mistanken opstår. Om handlemuligheder i overgrebssager. BUPL og PMF. Marts 2000.

Finn Held: Vi har spurgt en ekspert. Social Kritik nr. 67. Marts 2000.

Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Den tværministerielle arbejdsgruppe om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet juli 2000.

Karin Helweg Larsen: Seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder. Statens Institut for Folkesundhed. Oktober 2000.

Per Schultz Jørgensen og Jan Kampmann (red.): Børn som informanter. Børnerådet 2000.

Jette Rantorp (red.): På den anden side. 10 indlæg i pædofili-debatten. Pædagogisk Medhjælperforbund oktober 2000.

Danmarks Lærerforening: Overgreb mod børn. Oktober 2000.

2001:
Red Barnet: Om seksuelt misbrug af børn. 2001.

Poul Majgaard: Myten om den pædofile børnepasser. Det er en myte, at det er let for en sexdømt pædofil at få job i en daginstitution – viser en gennemgang af 15 års pressedækning af sexmisbrug i institutioner. Job og Børn nr. 9, 2001.

Jette Rantorp: Farlig facitliste. Der er mere fup end fakta i den liste over symptomer på seksuelt misbrug, man kan finde på Red Barnets hjemmeside. Job og Børn nr. 9, 2001.

Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet: Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. November 2001.

2002:
Signe Hemmingsen: Vadstrupgård. Vadstrupgårdsagen kørte af sporet, og en pædagogmedhjælper blev dømt for seksuelle forbrydelser, han formentlig ikke begik. Politikens kronik 5.06.2002.

John Halse og Per Schultz Jørgensen: Den dobbelte retssikkerhed. Kommentar til Signe Hemmingsens kronik. Politiken 16.06.02.

Marcus Aggersbjerg: Vadstrupgaard skabte bølge af pædofilianklager. Siden afslutningen på den omstridte Vadsrupgaard-sag fra Gladsaxe i 1998 er et stort antal pædagoger og pædagogmedhjælpere blevet beskyldt for seksuelle overgreb mod børn. Kun de færreste anklager ender med dom, og de mange grundløse beskyldninger er i fuld gang med at ødelægge miljøet i den danske institutionsverden, mener pædagogerne. Berlingske Tidende 21.07.2002.

Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen: Unges trivsel år 2002. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Statens Institut for Folkesundhed august 2002.

Betænkning nr. 1420 afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. September 2002

Litteratur vedr. institutionssager
Hans Kringstad: Bjugn-formelen. Tiden Norsk Forlag 1997.

Stephen J. Ceci and Maggie Bruck: Jeopardy in the Courtroom. A scientific analysis of children’s testimony. American Psychological Association, Washington, DC, January 1996.

Astrid Holgerson og Lena Hellblom Sjögren (red.): Seksuelle overgrep mot barn – et kritisk perspektiv. Fagbokforlaget. Bergen-Sandviken 1997.

Signe Hemmingsen: Hvad skal man dog tro? Sagerne om seksuelle overgreb på børn i daginstitutioner starter i USA i slutningen af 70erne og har siden bredt sig i hele Vesteuropa – også Danmark- i Jette Rantorp (red.): På den anden side. 10 indlæg i pædofili-debatten. Pædagogisk Medhjælperforbund oktober 2000.

Litteratur vedr. medier og journalistik
I forbindelse med seksuelle overgreb
Poul Majgaard: Hvordan håndterer man mediernes interesse for sager om seksuelt misbrug – i
Lotte Wenstrup, Laue Traberg Smidt, Marianne Gram, Lotte Melander og Adam Jørgensen: Hvidbog. Seksuelle overgreb mod børn. Red Barnet. Januar 1999.

Finn Held: Pressens behandling og indflydelse. Hvordan har mediernes omtale af pædofilisagerne påvirket os – er vi blevet klogere eller mere bange? – i Jette Rantorp (red.): På den anden side. 10 indlæg i pædofili-debatten. Pædagogisk Medhjælperforbund oktober 2000.

Finn Held: Vi har spurgt en ekspert. Social Kritik nr. 67. Marts 2000.

Marit Sæbø Indredavik: Medienes rolle – i Møyfrid Breivik, Marit Sæbø Indredavik og Jon Aarseth (red.): Kan vi forstå? Barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken. Kommuneforlaget Oslo 1997.

Gunnar Bodahl-Johansen og Helge Østbye: Bjugn-saken og pressen. En rapport til Norsk Redaktørforening utarbeidet med støtte fra Rådet for anvendt medieforskning. 1996.

Mere generelt om destruktive tendenser i moderne journalistik:
Hans Petersen: Pressens dom. En norsk bog om en families omkostninger ved at blive hængt ud i pressen er blevet sørgeligt aktuel herhjemme efter Plejebo-sagen. Kronik i Kristeligt Dagblad 5. januar 1999.

Maria-Pia Boëthius: De har vendt sig imod os – da medierne tog magten. Fremad 1997.

Maria-Pia Boëthius: Mediernas svarta bok. En kriminografi. Ordfront. Stockholm 2001.

Ignacio Ramonet: Die Kommunikationsfalle. Macht und Mythen der Medien. Rotpunktverlag.1999.

Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. Westdeutscher Verlag.1996.