Diverse artikler og dokumenter

Du har her muligheden for at læse forskellige artikler, breve og indlæg, der har været bragt siden sagen begyndte.

Korrespondancen med Jyllands-Posten er indtil videre stoppet. Fra Bestyrelsens formand har vi aldrig modtaget svar. Vi har heller aldrig hørt nærmere fra Jørgen Ejbøl vedr. vores brev af 12.9.1998.

Red Barnet har vi aldrig modtaget svar fra. Heller ikke efter Laue Traberg Smidts fratræden som generalsekretær har vi modtaget svar på vore spørgsmål.

Fra Danmarks Radios ledelse har vi modtaget afvisende, udokumenterede og forvrøvlede svar på de to klager, vi har sendt. Det fremgår af svarene, at DRs ledelse ikke har ladet foretage en uvildig undersøgelse af berettigelsen af vores klage, men tydeligvis har ladet journalisterne selv levere stoffet til de svar, DRs direktør derefter har lagt navn til.

Fra Helle Schiøler Kjær har vi aldrig modtaget nogen form for reaktion.

Som det fremgår af vores breve til de to professorer (Christensen og Revsbech), fik vi ikke svar på vores breve. Først efter at vi havde henvendt os til Rektor for Århus Universitet, fik vi et svar.
Her fik vi at vide, at de to professorer ikke ønskede at svare på vores spørgsmål. Ingen af de stillede spørgsmål er således nogen sinde blevet besvaret og vil åbenbart ikke blive det…