Category Archives: Mediernes usande beskyldninger

Uenighed om indvandrerpolitik og indvandrerpædagogik

Som leder af en institution med så mange indvandrere, ønskede Inga Held fra midten af 1980érne en klart formuleret indvandrerpolitik med klare pædagogiske retningslinjer. Det ønskede kommunen imidlertid ikke. Hun sørgede derfor selv for at kræve respekt omkring indvandrerbørnene og … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Uenighed om indvandrerpolitik og indvandrerpædagogik

En almindelig institution i et område med sociale, psykiske og etniske problemer

Vadstrupgård var på mange måder en institution, som de er flest. Dog adskilte den sig på to karakteristiske måder fra de fleste andre institutioner: institutionen lå i et område med mange sociale problemer. Ved siden af et flertal af forældre … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on En almindelig institution i et område med sociale, psykiske og etniske problemer

Fjeren der blev til fem høns

I 1994 sendte 9 forældre en klage over Vadstrupgårds leder til borgmester Ole Andersen. Klagen er ordrig, men fattig på konkret indhold. Som det fremgår af de dokumenter, alle journalister har fået fra Rådhuset, blev klagen fulgt op af Inga … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Fjeren der blev til fem høns

Bagsværd-Bladet: Dementi og beklagelse

For at undgå injuriesag må Bagsværd Bladet april 1998 bringe en Beklagelse og dementi af en række udtalelser om Vadstrupgårds tidligere leder. Samtidig betalte Bagsværd/Søborg-Bladet 10.000 kr. i erstatning til Inga Held og udgifterne til hendes og BUPLs advokat. Bagsværd/Søborg … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Bagsværd-Bladet: Dementi og beklagelse

Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af Bagsværd-Bladet

10.2.1998 bringer Bagsværd Bladet – mest muligt bortgemt i bladet – pressenævnets kendelse, som er en alvorlig kritik af Bagsværd-Bladet, dvs. af Tonni Vinkel Sørensen. 3. februar 1998: Pressenævnet udtaler: “Pressenævnet er enig med bladet i, at straffesagen mod pædagogmedhjælperen … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af Bagsværd-Bladet

Rettelse i Bagsværd-Bladet

27.1.1998 må Bagsværd-Bladet beklage en oplysning, som Tonni Vinkel Sørensen havde videregivet fra et tidligere medlem af Vadstrupgårds bestyrelse, Lone Houborg. Oplysningen havde vist sig at være usand. Tonni Vinkel Sørensen havde ikke selv tjekket oplysningen i de aktstykker han … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Rettelse i Bagsværd-Bladet

Journalist Tonni Vinkel Sørensen – ophavsmand til alle udokumenterede beskyldninger

Hvor stammer beskyldningerne og påstandene så fra? De stammer alle fra en enkelt person: journalist Tonni Vinkel Sørensen ved Bagsværd/Søborg-Bladet. Det er påviseligt, at alle de her omtalte journalister har fået deres stof direkte fra Tonni Vinkel Sørensen.

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Journalist Tonni Vinkel Sørensen – ophavsmand til alle udokumenterede beskyldninger

Usandsynlige og forvrøvlede anklager

Det er umuligt at genkende Vadstrupgård i det billede, journalisterne har skabt. Det forekommer besynderligt og foruroligende, at journalister ikke selv har kunnet se, at deres historier ikke hænger sammen. Hvis Vadstrupgård havde været så dårlig, havde forældrene naturligvis ikke … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Usandsynlige og forvrøvlede anklager

Watergate i Gladsaxe!

Flere journalister har påstået, at man på Gladsaxe Rådhus har undladt at tage imod klager over Vadstrupgård, at man skulle have undladt at registrere modtagne klager, og at man i øvrigt skulle have “holdt hånden over Inga Held.” Forklaringen på … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Watergate i Gladsaxe!

Usande påstande

Påstandene er usande. Der mangler enhver form for dokumentation. Påstandene blev allerede i efteråret 1997 tilbagevist af daginstitutionskontorets leder, af byrådets faste kontakt (“fadder”) til Vadstrupgård og af socialudvalgets formand, dvs af de tre personer, som må siges at have … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Usande påstande