Medierne usande beskyldninger

Usande beskyldninger

Der foreligger ikke dokumentation for en eneste af journalisternes beskyldninger mod leder og medarbejdere. Tværtimod har alle undersøgelser vist, at journalisterne ikke har haft dækning for deres beskyldninger eller insinuationer.

I dele af medierne har journalister desuden påstået, at Vadstrupgård var en institution med “massive problemer” og ramt af “talrige klager” fra forældre, bestyrelse og medarbejdere. Journalister har her ment at kunne se en forklaring på, at så mange misbrug kunne finde sted over flere år.