Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech

Inga & Finn Held

Herlev den 27. december 1998.

Kære Jens Peter Christensen og Karsten Revsbech

Vi er ved at udarbejde kommentarer til jeres Redegørelse vedrørende sagen om daginstitutionen Vadstrupgård.

Da I ikke i fuldt omfang har redegjort for, hvilke sagsakter – udover retsakter – og hvilke avisartikler, I har lagt til grund for jeres redegørelse, vil vi bede jer sende os en identificerende oversigt.

I betragtning af den vægt og betydning, I har tillagt avisartikler fra Bagsværd/Søborg Bladet og Jyllands-Posten, vil vi gerne vide, om I til brug for jeres vurdering af journalisternes troværdighed og pålidelighed har haft kendskab til følgende:

Bagsværd /Søborg Bladets rettelse og beklagelse 27.1.1998 (gengivet i Pressenævnets årsberetning 1997, juni 1998)
Pressenævnets kendelse afsagt 3/2 1998 (gengivet i Bagsværd/Søborg Bladet 10.2.1998 og i Pressenævnets årsberetning 1997, juni 1998)
Forliget mellem Inga Held og Bagsværd/Søborg Bladet (gengivet i Bagsværd/Søborg Bladet 6.4.1998)
Den kritik, vi (dvs FH) har fremført i Jyllands-Posten og i fagbladet Journalisten af Jyllands-Postens metoder og bladets anvendelse af citater fra såvel navngivne som anonyme kilder.
Oplysningerne om research-samarbejdet mellem Bagsværd/Søborg Bladet og Jyllands-Posten (bl.a. Bagsværd/Søborg Bladet 2.6.1998).
Økonomiudvalget skal behandle redegørelsen 5.1. Den 3.1. anser vi for den absolut seneste dato for afsendelse af vore kommentarer til byrådet og pressen. Vi håber I med forståelse herfor vil sende os jeres svar, så vi kan nå at gøre brug deraf.

Med venlig hilsen

Inga Held og Finn Held
Aprilvej 24
2730 Herlev
Tlf./fax 44 91 69 67

This entry was posted in Artikler & Dokumenter, Korrespondance med professor Christensen og professor Revsbech. Bookmark the permalink.