Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech

Finn Held

Herlev den 27. januar 1999.

Kære Jens Peter Christensen og Karsten Revsbech

Min kone og jeg har aftalt, at jeg skal udarbejde en kritisk kommentar til jeres redegørelse vedr. Vadstrupgård-sagen og finde en eller anden måde at få kommentaren offentliggjort på.

Jeg er derfor fortsat interesseret i jeres svar på vores henvendelse for nøjagtig en måned siden.

Jeg vedlægger kopi af det brev, som Inga Held sendte til Gladsaxe Byråd inden byrådets møde 13.1.

Jeg vil meget gerne have jeres kommentarer til den kritik af jeres redegørelse, som kommer til udtryk i brevet til byrådet.

I skriver s. 8 i jeres redegørelse, at I ved brev af 20. oktober 1998 har anmodet Gladsaxe Kommune om at få tilsendt kopi af det materiale, der måtte foreligge vedrørende klager til kommunen (daginstitutionen, daginstitutionsforvaltningen, den centrale kommunale forvaltning), modtaget fra forældre eller andre angående forholdene på daginstitutionen Vadstrupgård i den periode, hvor den dømte pædagogmedhjælper har været beskæftiget der.

Den dømte var ansat i institutionen fra 15.12.1992, til han blev anholdt.

Det fremgår af den liste, vi har modtaget over dokumenter tilsendt jer fra Gladsaxe kommune, at der også er tilsendt jer dokumenter fra en fireårig periode før den dømtes ansættelse, nemlig fra 12.4.1988 til og med 17.6.1992.

Dette forekommer umiddelbart uforklarligt og giver i hvert fald anledning til følgende spørgsmål:

Hvilke særlige – udtrykte eller indforståede – aftaler foreligger der mellem jer og embedsmænd på Gladsaxe rådhus om tilsendelse af dokumenter uden for den periode, undersøgelsen vedrører?
Hvad er – uanset særlige aftaler eller ej – begrundelsen for, at dokumenter fra før den periode, den dømte var ansat, er bragt i anvendelse som materiale i undersøgelsen?

Med venlig hilsen

Finn Held
Aprilvej 24, 2730 Herlev

This entry was posted in Artikler & Dokumenter, Korrespondance med professor Christensen og professor Revsbech. Bookmark the permalink.