Korrespondance med Søren Steen Jespersen, Bastardfilm, september 2004, om filmen “Blind tillid” fra 1998.

Det følgende er en korrespondance med Søren Steen Jespersen fra Bastardfilm, som i 1998 producerede en film for Fak2eren, med titlen ”Blind tillid”.
Korrespondancen kom i stand, efter at jeg i juni 2004 i et møde med Gladsaxes kommunaldirektør, Marius Ibsen, var blevet opmærksom på, at Gladsaxe Kommune aldrig havde foretaget nogen undersøgelse af, om der var hold i de påstande, som Dorthe Bloch (Markussen) fremførte i filmen ”Blind tillid”. Jeg fandt det derfor interessant at undersøge, hvad Bastardfilm havde gjort for at sikre sig, at kilden var til at stole på. Det følgende er, hvad der kom ud af det: Søren Steen Jespersen havde heller ikke undersøgt noget.

Korrespondancen bringes til brug for studier i, hvordan en såkaldt dokumentarisk film bliver til. Emnet blev jo aktuelt i november 2003 til marts 2004 i forbindelse med Danmarks Radios dokumentariske udsendelse ”Det tager børn da ikke skade af” om Morsø Kommunes dagpleje.

Finn Held 6.6.2005
Fra: finnheld@post8.tele.dk [mailto:finnheld@post8.tele.dk]
Sendt: 27. september 2004 23:42
Til: SSJ@BASTARDFILM.DK
Emne: fak2eren 1998
Til Søren Steen Jespersen

I udsendelsen “Blind tillid” om Vadstrupgård, som du producerede i 1998, og
som blev sendt første gang 6.10.98, og som bl.a. bragte indslag med og om et
forældrepar ved navn Dorthe og Franz Bloch (Markussen), berettes en historie
om Dorthe Bloch, der skriver et brev til daginstitutionskontoret på Gladsaxe
Rådhus for at gøre opmærksom på problemer i Vadstrupgård.”Men kontoret vil
ikke modtage brevet” hedder det i speaken.
Du, idet jeg gætter på at det er dig der lægger speak til, siger: “Kontoret
nægter i dag at man på det tidspunkt havde kendskab til klagebrevet”.
Det tidspunkt, der er tale om, har været i august 1996, altså to år
tidligere. Du har indmanipuleret en sekvens, hvor man ser Dorte Bloch
(Markussen)skrive det pågældende brev, så at sige 2 år tidligere. Du må
altså have været meget sikker på, at Dorthe Blochs historie var sand.
Hvad overbeviste dig om, at Dorthe Bloch faktisk havde skrevet et brev to år
tidligere? Dvs hvilken form for dokumentation fik du forelagt, som
overbeviste dig? Jeg går ud fra, at du fik forelagt selve brevet, men
spørger alligevel: så du brevet fra august 1996 og hvad overbeviste dig om,
at det faktisk var skrevet den gang og ikke to år senere til brug for din
tv-udsendelse?

Venligst
Finn Held
Dato: Tir, 28. sep 2004 09:36
Fra: “Søren Steen Jespersen” <ssj@bastardfilm.dk> [bloker afsender]
Til: finnheld@post8.tele.dk
Emne: SV: fak2eren 1998
Status: Besvaret

Kære Finn Held
Det er som du selv skriver en udsendelse, der daterer sig tilbage til 1998,
så detaljerne er svære at huske. Derudover har jeg i mellemtiden skiftet
arbejdsplads, så jeg har heller ikke sagsmappen mere. Men så vidt jeg
erindrer, så jeg kopi af brevet. Det ville også være den normale procedure i
sådan et tilfælde.

Det er også helt normalt på tv at illustrere en brevskrivning med billeder
af personen, der skriver. Også selvom det er foregået år tilbage. Det er
ikke et forsøg på at manipulere.

Med venlig hilsen
Søren Steen Jespersen
Fra: finnheld@post8.tele.dk [mailto:finnheld@post8.tele.dk]
Sendt: 28. september 2004 12:31
Til: Søren Steen Jespersen
Emne: Re: SV: fak2eren 1998
Kære Søren Steen Jespersen
Tak for svaret. Det forstår jeg godt. Men jeg vil helst ikke slutte her. Ved
du om man kan søge aktindsigt i en sagsmappe som den du taler om, eller om
det på anden måde kan søges dokumenteret, at der har været forelagt et
originalt brev og/eller at der fortsat ligger kopi af det originale brev?

Venligst
Finn Held
Fra: “Søren Steen Jespersen” <ssj@bastardfilm.dk> [bloker afsender]
Til: finnheld@post8.tele.dk
Emne: SV: SV: fak2eren 1998
Status: Besvaret

Man kan jo som bekendt altid søge aktindsigt i offentlig korrespondance. Jeg
har udelukkende set Dorthe Blochs egen kopi af brevet og lader hendes ord om
aflevering til kommunen stå for hendes egen regning. Nærmere tror jeg ikke
man kan komme det. Ellers havde jeg nok gjort det dengang i 1998.
Fra: finnheld@post8.tele.dk [mailto:finnheld@post8.tele.dk]
Sendt: 29. september 2004 12:17
Til: Søren Steen Jespersen
Emne: Re: SV: SV: fak2eren 1998

Først den 11.8.98 henvender Dorthe Bloch sig til Tilsynsrådet med en klage
over, at forvaltningen på Gladsaxe Rådhus to år tidligere havde nægtet at
modtage en klage over Vadstrupgård. Hun har altså haft sin klage liggende i
to år, og mere interessant måske: hun har også haft den liggende ca. et år
efter det i Bagsværd blev kendt hvad pædagogmedhjælperen var blevet sigtet
for, ca. et halvt år efter at der var faldet dom ved byretten og 2 måneder
efter dommen ved landsretten. Eller med andre ord: hun sender først sin
klage over Gladsaxe Kommune til tilsynsrådet (bilagt den ikke afleverede
klage fra 1996),efter at Tonni Vinkel Sørensen fra Bagsværd Bladet og
journalister fra Journalisten får kontakt med hende i juni. Alt dette må du
have vidst. Hvad gjorde dig da så sikker på, at det brev, hun viste dig en
kopi af, faktisk var skrevet og søgt afleveret 2 år tidligere?

Venligst
Finn Held
Dato: Ons, 29. sep 2004 12:41
Fra: “Søren Steen Jespersen” <ssj@bastardfilm.dk> [bloker afsender]
Til: finnheld@post8.tele.dk
Emne: SV: SV: SV: fak2eren 1998
Status: Besvaret

Hendes pointe var jo netop at Kommunen ikke ville modtage hendes klage.
Dette valgte jeg som sgat at stå for hendes egen regning. Jeg tror da det er
meget naturligt at man som forældre “går kold” og ikke får fulgt op på at
kommunen ikke vil modtage klagen.

Mvh
Søren
Dato: Ons, 29. sep 2004 17:13
Fra: finnheld@post8.tele.dk [bloker afsender]
Til: “Søren Steen Jespersen” <ssj@bastardfilm.dk>
Emne: Re: SV: SV: SV: fak2eren 1998
Referencer: 1
Hvorfor sendte Dorthe Bloch ikke sit klagebrev med almindelig brevpost adresseret til Gladsaxe Kommune, Gladsaxe rådhus, straks, da daginstitutionskontoret havde nægtet at modtage det? Hvorfor kom hun ikke i tanker om det hengemte brev og dets store betydning for hele sagen, allerede da hun i efteråret 1997 kunne læse om Vadstrupgård i Bagsværd Bladet?

Det havde vel været nærliggende spørgsmål at stille for en dokumentar-journalist,inden han bruger historien som dokumentation i en udsendelse, der retter alvorlige anklager mod navngivne personer.

Har jeg forstået dig rigtig: at du blot tog historien for pålydende og ikke tjekkede dens sandhedsværdi?

Venligst
Finn Held

This entry was posted in Artikler & Dokumenter. Bookmark the permalink.