Uenighed om indvandrerpolitik og indvandrerpædagogik

Som leder af en institution med så mange indvandrere, ønskede Inga Held fra midten af 1980érne en klart formuleret indvandrerpolitik med klare pædagogiske retningslinjer. Det ønskede kommunen imidlertid ikke.

Hun sørgede derfor selv for at kræve respekt omkring indvandrerbørnene og deres forældre. Hun fik ansat fremmedsprogede medhjælpere. Der skulle spises mad, som også var for muslimske børn. Indvandrernes festdage skulle respekteres og højtideligholdes.

Vadstrupgårds klage over Sundhedsplejen udsprang af de politisk uafklarede forhold på indvandrerområdet. Der var sundhedsplejersker, som advarede forældre mod at sætte deres barn i en institution, hvor der var så mange fremmedsprogede. De mente, det kunne få betydning for børnenes sproglige udvikling.

This entry was posted in Mediernes usande beskyldninger. Bookmark the permalink.