En almindelig institution i et område med sociale, psykiske og etniske problemer

Vadstrupgård var på mange måder en institution, som de er flest. Dog adskilte den sig på to karakteristiske måder fra de fleste andre institutioner:

  • institutionen lå i et område med mange sociale problemer. Ved siden af et flertal af forældre med stabile hjemmeforhold var der en del forældre med store sociale og psykiske problemer, undertiden også med børn med flere problemer end normalt,
  • institutionen var den institution, de fremmedsprogede forældre foretrak til deres børn, og med ca. halvdelen af fremmedsprogede børn adskilte Vadstrupgård sig klart fra andre institutioner i Værebro og i Gladsaxe i øvrigt.
This entry was posted in Mediernes usande beskyldninger. Bookmark the permalink.