Bagsværd-Bladet: Dementi og beklagelse

For at undgå injuriesag må Bagsværd Bladet april 1998 bringe en Beklagelse og dementi af en række udtalelser om Vadstrupgårds tidligere leder. Samtidig betalte Bagsværd/Søborg-Bladet 10.000 kr. i erstatning til Inga Held og udgifterne til hendes og BUPLs advokat.

Bagsværd/Søborg Bladet 6. april 1998:
” Beklagelse og dementi.
I en række artikler har vi i Bagsværd/Søborg Bladet beskæftiget os med forholdene på børneinstitutionen Vadstrupgård. Herunder har vi om den nu pensionerede leder af institutionen Inga Held blandt andet anført følgende: “I 1994 bad bestyrelsen om at få Inga Held fyret”, “et utrygt personale, der frygter forfølgelse af lederen”, “de massive problemer, der har været med institutionens leder Inga Held”, “det handler om en udygtig og ind imellem tyrannisk leder, der gennem næsten ti år har forårsaget en massiv personaleflugt fra Vadstrupgård”, “et personale der føler sig truet af lederen, en bestyrelse, der direkte klager over lederen.” I øvrigt giver artiklerne i Bagsværd/Søborg Bladet indtryk af, at Inga Held var ansvarlig for, at de seksuelle overgreb, som en pædagogmedhjælper blev dømt for den 29. december 1997, ikke blev opdaget. Da vi må erkende, at disse sigtelser mod Inga Held er usande, skal vi stærkt beklage, at vi har viderebragt disse. Som kompensation for den tort vi har forvoldt Inga Held, har Bagsværd/Søborg Bladet betalt hende en godtgørelse på kr. 10.000, samt hendes udgifter til advokatbistand.”

This entry was posted in Mediernes usande beskyldninger. Bookmark the permalink.