Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af Bagsværd-Bladet

10.2.1998 bringer Bagsværd Bladet – mest muligt bortgemt i bladet – pressenævnets kendelse, som er en alvorlig kritik af Bagsværd-Bladet, dvs. af Tonni Vinkel Sørensen.

3. februar 1998: Pressenævnet udtaler: “Pressenævnet er enig med bladet i, at straffesagen mod pædagogmedhjælperen har særlig offentlig interesse, og at det i den forbindelse har interesse at omtale forældrenes kritik af institutionen og dennes leder.

Pressenævnet finder imidlertid, at flere af artiklerne reelt giver det indtryk, at klageren har været ansvarlig for, at de seksuelle handlinger, som pædagogmedhjælperen blev dømt for i byretten den 29. december 1997, ikke blev opdaget.

Pressenævnet finder, at indholdet af artiklerne på grund af deres form og ordvalg kan være skadevoldende, krænkende og virke agtelsesforringende for klageren. Bladet var derfor forpligtet til at efterprøve oplysningerne i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.

Da bladet først den 8. december 1997 – efter at have modtaget en henvendelse fra klagerens mand – har tilbudt klageren et interview, og da bladet således ikke forud for artiklerne den 18. november og den 2. december har efterprøvet oplysningerne ved forelæggelse for klageren, har bladet tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler derfor sin alvorlige kritik af Bagsværd/Søborg Bladet.”

This entry was posted in Mediernes usande beskyldninger. Bookmark the permalink.