Usandsynlige og forvrøvlede anklager


Det er umuligt at genkende Vadstrupgård i det billede, journalisterne har skabt.

Det forekommer besynderligt og foruroligende, at journalister ikke selv har kunnet se, at deres historier ikke hænger sammen.

Hvis Vadstrupgård havde været så dårlig, havde forældrene naturligvis ikke fundet sig i det. Medarbejderne havde ikke fundet sig i det. Forvaltningen havde ikke fundet sig i det. Bestyrelsen havde ikke fundet sig i det. Gladsaxe Byråd havde ikke fundet sig i det. Psykologer, støttepædagoger, talepædagoger, sundhedsplejersker, medarbejdere fra de samarbejdende skoler og SFOer havde ikke fundet sig i det.

Der ville have været masser af dokumentation i form af bestyrelsesreferater, klageskrivelser, sager i det sociale udvalg, på Byrådets dagsorden osv. Det er der ikke.

Hvis Vadstrupgård havde været så dårlig en institution, ville det have givet genlyd i medierne. I hvert fald i den lokale presse, f.eks. i Bagsværd/Søborg-Bladet Der er intet spor af noget i den retning.

This entry was posted in Mediernes usande beskyldninger. Bookmark the permalink.