Usande påstande

Påstandene er usande. Der mangler enhver form for dokumentation. Påstandene blev allerede i efteråret 1997 tilbagevist af daginstitutionskontorets leder, af byrådets faste kontakt (“fadder”) til Vadstrupgård og af socialudvalgets formand, dvs af de tre personer, som må siges at have det tætteste kendskab til institutionen.

Journalisternes påstande står desuden i en skærende kontrast til den kendsgerning, at Inga Held havde fungeret som leder af institutionen i 26 år, og at hun for dette arbejde fik anerkendende ord fra borgmester Ole Andersen ved afskedsreceptionen i september 1997 for at have “ydet en meget stor indsats som mangeårig leder af en daginstitution i et område, hvor forholdene ikke har været nemme.”

Det er karakteristisk, at journalisterne på intet tidspunkt har været i stand til at offentliggøre blot en eneste af de talrige klager, de igen og igen har påstået har eksisteret om institutionen.

Det er karakteristisk, at der ikke er givet konkret indhold til en eneste af de “adskillige klager”, eller “talrige klager”, som journalisterne så hyppigt henviser til.

Forklaringen er også nærliggende: ingen af journalisterne har kunne skrive klager af eller tage fotokopi – for de eksisterer ikke!

This entry was posted in Mediernes usande beskyldninger. Bookmark the permalink.