Konsekvenser af princippet om de lukkede døre

Politiet, forvaltningen, Byrådet og domstolene har således handlet efter det samme princip: færrest mulige informationer “ud af huset”; mindst mulig offentlighed.

Myndigheder har utvivlsomt handlet ud fra et ønske om størst mulig hensynsfuldhed og størst mulig retssikkerhed for alle parter.

I praksis gik det helt anderledes. Journalister kunne nu producere de historier, de ønskede, uden at skulle tage hensyn til kendsgerninger, dokumentation eller de vidneudsagn, som var fremsat i retten under vidneansvar.

This entry was posted in Introduktion. Bookmark the permalink.