Author Archives: admin

Usandsynlige og forvrøvlede anklager

Det er umuligt at genkende Vadstrupgård i det billede, journalisterne har skabt. Det forekommer besynderligt og foruroligende, at journalister ikke selv har kunnet se, at deres historier ikke hænger sammen. Hvis Vadstrupgård havde været så dårlig, havde forældrene naturligvis ikke … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Usandsynlige og forvrøvlede anklager

Watergate i Gladsaxe!

Flere journalister har påstået, at man på Gladsaxe Rådhus har undladt at tage imod klager over Vadstrupgård, at man skulle have undladt at registrere modtagne klager, og at man i øvrigt skulle have “holdt hånden over Inga Held.” Forklaringen på … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Watergate i Gladsaxe!

Usande påstande

Påstandene er usande. Der mangler enhver form for dokumentation. Påstandene blev allerede i efteråret 1997 tilbagevist af daginstitutionskontorets leder, af byrådets faste kontakt (“fadder”) til Vadstrupgård og af socialudvalgets formand, dvs af de tre personer, som må siges at have … Continue reading

Posted in Mediernes usande beskyldninger | Comments Off on Usande påstande

Nedlæggelse af Vadstrupgård

I juni 1999 besluttede Gladsaxe Byråd at nedlægge Vadstrupgård som institution. Hvorfor nu det? Tror man på spøgelser i Gladsaxe? Medhjælperen var der jo ikke mere. Eneste forklaring på kommunens usædvanlige disposition var mediernes bestandige omtale – ikke af den … Continue reading

Posted in Introduktion | Leave a comment

Journalistisk selvtægt

Resultatet var journalistisk selvtægt, personforfølgelse og en heksejagt, som har stået på i over 2 år. Et af nutidens efterhånden mange eksempler på, at dele af pressen på samme tid optræder som anklager, dommer og bødler. Disse journalister har ført … Continue reading

Posted in Introduktion | Leave a comment

Konsekvenser af princippet om de lukkede døre

Politiet, forvaltningen, Byrådet og domstolene har således handlet efter det samme princip: færrest mulige informationer “ud af huset”; mindst mulig offentlighed. Myndigheder har utvivlsomt handlet ud fra et ønske om størst mulig hensynsfuldhed og størst mulig retssikkerhed for alle parter. … Continue reading

Posted in Introduktion | Leave a comment

Gladsaxe Byråd: Ikke grundlag for at rejse sag mod personale eller leder

Herefter konkluderer Gladsaxe Byråd på et lukket møde 13.1.1999, at der ikke er grundlag for at rejse sag mod medarbejdere, leder eller embedsmænd i forvaltningen.

Posted in Introduktion | Leave a comment

Professor-Redegørelsen: Personale og leder vidste intet

Gladsaxe Byråd havde besluttet, at der ikke samtidig med politiets efterforskning og den påfølgende retssag skulle foretages parallelle interne, tjenstlige, undersøgelser. Efter dommen besluttede Gladsaxe Byråd at lade to juridiske professorer gennemgå retsprotokollerne for at få undersøgt, om der var … Continue reading

Posted in Introduktion | Leave a comment

Retssagen: dom ved byret og ved landsret

Juli 1997 anholdes en 30-årig mandlig pædagogmedhjælper i Gladsaxe og sigtes for seksuelt misbrug af børn i Vadstrupgård børneinstitution, hvor han var ansat. Han nægter sig skyldig. December 1997 idømmes han 3 års fængsel ved en domsmandsret i Gladsaxe. Han … Continue reading

Posted in Introduktion | Leave a comment

Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech

Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech Finn Held Herlev den 28. april 1999. Som det fremgår af pressen, er den såkaldte Vadstrupgårdsag ikke afsluttet. Nogle af de vurderinger der indgår i jeres redegørelse citeres, når de kan … Continue reading

Posted in Artikler & Dokumenter, Korrespondance med professor Christensen og professor Revsbech | Comments Off on Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech